DOKUMENTI - ZŠUGĐ

Go to content
Najvažniji dokumenti za rad Zajednice

Normativni akti ZŠUGĐ


  Statut ZŠUGĐ (svibanj 2022.)

  Zakon o udrugama 2014.


  Vodič za osnivanje udruge

  Klasifikacija djelatnosti udruga


  Administrativne obaveze udruge

Pravilnici

  Pravilnik o kategorizaciji sportaša

Obrasci

  Zahtjev za kategorizaciju sportaša

Razno

  PJP u sportu Grada Đakova za 2024.

  Financijski plan Zajednice za 2024.

  Financijski izvještaj za 2022. i Izvješće neovisnog revizora

  Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2022.

  Izvještaj o prihodima i rashodima za 2022.

  Bilanca za 2022.

  Potvrda o preuzetom izvještaju za 2022.

  Financijski izvještaj za 2023. i Izvješće neovisnog revizora

  Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2023.

  Izvještaj o prihodima i rashodima za 2023.

  Bilanca za 2023.

  Potvrda o preuzetom izvještaju za 2023.

Sva prava zadržava ZŠUGĐ.
© 2020 by Milenko Vojnović
Back to content