INFO - ZŠUGĐ

Go to content
O nama...

Zajednica športskih udruga Grada Đakova (Zajednica) osnovana je 6.2.1991. godine, a nju predstavljaju i zastupaju:
   • Goran Pataki, predsjednik
   • Tomislav Šetka, glavni tajnik

U Zajednicu je trenutno učlanjeno 37 udruga, te dvije udruge kao privremene članice. U njima djeluje oko 3200 članova od čega su oko 1800 aktivni športaši. Broj registriranih športaša u 2022. godini je oko 1200, a njih trenira 70 licenciranih trenera. U školskim natjecanjima aktivno je oko 1800 učenika osnovnih i srednjih škola.


CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI ZAJEDNICE

Cilj je Zajednice da svojim djelovanjem pridonosi:
   • razvitku i promicanju športa na području Grada Đakova,
   • poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranja uvjeta za poticanje vrhunskih športskih dometa,
   • razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
   • promicanju odgojnih funkcija športa, poštene igre, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom,
   • širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica obavlja sljedeće djelatnosti:
   • utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području Grada Đakova,
   • potiče i promiče svekoliki šport, osobito šport djece i mladeži,
   • usklađuje aktivnosti svojih članica, potiče i promiče šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito športa djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom,
   • obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa,
   • objedinjuje i usklađuje aktivnosti športa te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarivanju te podnosi izvješće o realizaciji programa,
   • skrbi o vrhunskim športašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za Olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, te druga međunarodna natjecanja,
   • sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi športaša,
   • sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih,
   • skrbi o namjeni i korištenju športskih objekata,
   • sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
   • obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim Statutom.

Ciljane skupine su športske udruge, športaši i športasi s invaliditetom.
Područje djelovanja sukladno ciljevima su športske djelatnosti i to:
   • organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi - ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi,
   • upravljanje športskim objektima,
   • organiziranje i razvijanje športskih udruga i športskih djelatnosti,
   • ostale djelatnosti u športu (promicanje športa među predškolskom i školskom djecom, osobama s invaliditetom i poteškoćama u razvoju, provođenje športske rekreacije medu osobama svih uzrasta).


USTROJ ZAJEDNICE NAKON IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE 14.12.2020.:

  • Predsjednik
   • Goran Pataki

  • Glavni tajnik
   • Tomislav Šetka

  • Dopredsjednici
   • Franjo Mandarić
   • Mato Veselinović (od 3.5.2022.)

  • Izvršni odbor (7 članova)
   • Zvonko Belvanović
   • Tomislav Drmić
   • Goran Grgić (od 29.12.2021.)
   • Franjo Mandarić
   • Goran Pataki
   • Zvonko Karoli (od 3.5.2022.)
   • Mato Veselinović

  • Nadzorni odbor (3 člana)
   • Ivan Duvnjak, predsjednik
   • Ivan Hrga, član
   • Danijel Šimundić, član

  • Skupština (19 članova)
   • Zvonko Belvanović (Školski sportski savez Grada Đakova)
   • Tina Blažević (Konjički klub Đakovo)
   • Dragan Božić (Odbojkaški klub Đakovo)
   • Tomislav Drmić (Šahovski klub Đakovo)
   • Alen Gajić (Nogometni klub Ratar Piškorevci)
   • Tihomir Hardi (Teniski klub Đakovo)
   • Marinko Higeli (Nogometni klub Mladost Ivanovci)
   • Zvonko Karoli (Atletski klub SLA Ante Perić)
   • Goran Grgić (Rukometni klub Đakovo) (od 29.12.2021.)
   • Ilija Letica (Košarkaški klub Đakovo)
   • Franjo Mandarić (Karate klub Đakovo)
   • Ivan Mikulić (Hrvatski nogometni klub Đakovo Croatia)
   • Goran Pataki (Nogometno središte Đakovo)
   • Dinko Pavković (Zajednica športskih ribolovnih udruga Đakovo)
   • Ivan Perković (Ženski kuglački klub Đakovo)
   • Elizabeta Pološki (Plivački klub Đakovo)
   • Zlatko Tokić (Ženski rukometni klub Đakovo)
   • Mato Veselinović (Nogometni klub Hajduk Široko Polje)
   • Krešimir Marković (UHDDR Đakovo) (od 3.5.2022.)

Poslovni podaci ZŠUGĐ
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA ĐAKOVA
31400 Đakovo, Matije Gupca 13a

OIB: 50002353772
MB: 03669017
Tel.: +385 31 822 600
Fax: +385 31 821 860
Mob.: +385 91 281 3121
Web: www.zsudjakovo.hr
Obratite nam se porukom
Kako nam doći...
Sva prava zadržava ZŠUGĐ.
© 2020 by Milenko Vojnović
Back to content